آلتون

برج آلتون در 9 طبقه میانی دارای 600 جای پارک خودرو است که همه تردد کنندگان خیابان دانشگاه و مراجعین بخش های تجاری و اداری برج آلتون را برای یافتن جای پارک امن وسریع، آسوده خاطر می نماید.

پارکینگ آلتون با مدیریت سازمان حمل و نقل وترافیک با حراست توانمند خود بطور شبانه روزی در خدمت شهروندان محترم است.

- نحوه دسترسی به طبقات پارکینگ و انتخاب مسیر خروج:

1) از طریق دو رمپ یکطرفه کم نظیر بصورت رفت و برگشت با ساختار دو فنر داخل هم

2) امکان تردد در مسیر یکطرفه طبقات پارکینگ و دستیابی به محل پارک

3) امکان مسیریابی مستقیم از هر طبقه پارکینگ به رمپ فنری خروج یکطرفه 

b_150_250_16777215_00_images_stories_parking2.JPGparking_fl1.JPGb_150_250_16777215_00_images_stories_parking1.JPG